نمونه کارها

نمایش پروژه های انجام شده توسط تیم دریای وب

جستجوی دندانپزشکان

Client:
https://sdentist.ir
Date:
۱۱-۰۷-۱۳۹۹

طراحی بانک اطلاعات دندانپزشکان و صنوف وابسته 

با عنوان جستجوی دندانپزشکان

دارای صفحه اختصاصی و توضیحات کامل در خصوص دندانپزشک